Ruszają wypłaty stypendium !

W sierpniu pierwsze środki w ramach funduszu stypendialnego zostaną wypłacone uczniom znajdującym się na głównej liście  rankingowej funduszu stypendialnego 150 uczniów otrzyma po 200 zł.

Przypominamy, iż w zakładce dokumentacja znajduje się:

Regulamin funduszu stypendialnego

Katalog wydatków w ramach funduszu stypendialnego

Prosimy rodziców aby zachowali do przedłożenia dokument potwierdzający przeznaczenie otrzymanych środków na cele edukacyjne. Dokumentami potwierdzającymi wykorzystanie stypendium mogą być w szczególności:
a. imienne faktury,
b. imienne rachunki,
c. imienne bilety miesięczne,
d. dowody wpłaty,
Powyższe dokumenty powinny zawierać:
a. nazwę wystawcy,
b. datę wystawienia/sprzedaży,
c. numer dokumentu,
d. imię i nazwisko nabywcy,
e. pełną nazwę zakupionego towaru lub usługi zgodną z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

Co miesiąc losowo wybrane osoby będą proszone o dostarczenie dokumentu zgodnie z regulaminem funduszu stypendialnego.