Pokazy z matematyki

Pokazy z matematyki zorganizowane przez Akademię Nauki Rzeszów 

Matematyka w praktyce:  Korzystanie z wiedzy matematycznej w innych dziedzinach naukowych (min, w fizyce: optyka) i praktycznych. Stosowanie miar długości i wag. Matematyka na wesoło: Pojęcie prędkości: pomiary podczas zabaw ruchowych
(min. wyścigi w potrójnych spodniach).