Projekty uczniów w programie Blender

Blender – wolne i otwarte oprogramowanie do modelowania i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych o niekonwencjonalnym interfejsie użytkownika. Umożliwia także tworzenie prezentacji interaktywnych (np. gier) na własnym silniku graficznym. Uczniowie ze Szkoły w Niedźwiedziu oraz Szkoły w Koninie pokazali kilka swoich prac, które są efektem pracy w ramach projektu „Miśki”

Sara Porębska

 

Sara Porębska

 

Sara Porębska

 

Patrycja Zapała

 

Patrycja Woźniak

 

Natalia Zapała

Mariusz Haras

Józef Potaczek


PawełPiwowar