Dokumentacja

Dokumenty projektu

Regulamin rekrutacji uczniów i ich udziału w projekcie [pobierz]

Regulamin funduszu stypendialnego [pobierz]

Regulamin rekrutacji nauczycieli i ich udziału w projekcie zajęcia z TIK [pobierz]

Formularz zgłoszeniowy do projektu [pobierz]

Formularz zgłoszenia nauczycieli i ich udziału w projekcie TIK [pobierz]

Aneks umowy uczestnictwa w projekcie [pobierz]

Umowa uczestnictwa ucznia w projekcie [pobierz]

Rozwiązanie umowy uczestnictwa ucznia w projekcie [pobierz]

Umowa uczestnictwa nauczyciela w projekcie TIK [pobierz]

Wniosek do funduszy stypendialnego [pobierz]

Katalog wydatków w ramach funduszu stypendialnego [pobierz]

Listy rankingowe 

Główna lista rankingowa stan na 18-02-2019 [pobierz]

Główna lista rankingowa funduszy stypendialnego 08-08-2018 [pobierz]

Dokumenty dla koordynatorów  

Powierzenie funkcji dla nauczyciela [pobierz]

Wzór umowy zlecenie obsługa projektu [pobierz]

Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ubezpieczeniowych [pobierz]

Oświadczenie o identyfikatorze podatkowym [pobierz]

Umowa użyczenia sprzętu [pobierz]

Karta czasu pracy dla nauczycieli [pobierz]

Rachunek za realizację zajęć [pobierz]

Etykieta na drzwi wejściowe do szkoły [pobierz]

Etykieta na drzwi w których odbywają się zajęcia [pobierz]

Dokumenty potrzebne do wycieczki 

Harmonogram wycieczki [pobierz]

Lista uczestników wycieczki [pobierz]

Oświadczenie zgoda rodziców [pobierz]

Oświadczenie kierownika wycieczki [pobierz]

Oświadczenie dla rodziców opiekunów wycieczki [pobierz]

Regulamin uczestnika wycieczki [pobierz]