Kontakt

Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Sułkowski tel. 508-105-933 e-mail: cool_boe@interia.pl

Koordynator w Podobinie
Justyna Potaczek
tel. 797-414-122
e-mail: justin7@interia.pl

Koordynator w Niedźwiedziu 
mgr Barbara Moskała
tel. 504-434-442
e-mail: basiamoskala@interia.pl

Koordynator w Porębie Wielkiej 
mgr inż. Katrzyna Wietrzyk
tel. 604-197-901
e-mail: kwietrzyk@o2.pl

Koordynator na Koninie 
mgr Elżbieta Banach
tel.500-443-914
e-mail: ebanach@poczta.onet.pl

 

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Orkana
w Porębie Wielkiej
34-735 Niedźwiedź,
tel./fax (0-18)33 17 012
www.spporeba.dl.pl
e-mail: porebawielkaszkola@op.pl

Szkoła Podstawowa
im. Władysława Orkana
w Niedźwiedziu
34-735 Niedźwiedź
tel./fax (0-18) 33 17 024
www.zsig.niedzwiedz.pl
sekretariat.niedzwiedz@gmail.com

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie
34-735 Niedźwiedź
tel./fax (18) 33-17-018
www.zpopodobin.niedzwiedz.pl
e-mail: zpo.podobin@interia.eu

Zespół Placówek Oświatowych
im Katarzyny Smreczyńskiej w Koninie
34-735 Niedźwiedź
tel./fax (18) 33-17-015
www.zpokonina.bo.pl
e-mail: zpokonina@interia.pl