Materiały

Matematyka 

Tematy z matematyki klasy I-III gim [pobierz]

Sylabus godzinowy z matematyki klasy I-IV [pobierz]

Sylabus godzinowy z matematyki klasy V-VI [pobierz]

Sylabus godzinowy z matematyki klasy VII-III gim [pobierz]

Test ewaluacyjny dla klasy II-IV [pobierz]

Test ewaluacyjny dla klasy V-VI [pobierz]

Test ewaluacyjny dla klasy VII-III gim [pobierz]

 

Informatyka i Robotyka 

Tematy z informatyki klasy I sp-III gim [pobierz]

Sylabus godzinowy z informatyki klasy I sp -III gim [pobierz]

Filmy z robotami Photon

https://www.youtube.com/watch?v=1miL06pPapw

https://www.youtube.com/watch?v=ZKYD08sZaew

Skrypty dla nauczycieli

Skrypt TIK dla nauczycieli [pobierz]

Skrypt KODOWANIE dla nauczycieli [pobierz]

Google class room poradnik dla nauczyciela [pobierz]