Pokazy

Pokazy z matematyki zorganizowane przez Akademię Nauki Rzeszów 

Matematyka w praktyce:  Korzystanie z wiedzy matematycznej w innych dziedzinach naukowych (min, w fizyce: optyka) i praktycznych. Stosowanie miar długości i wag. Matematyka na wesoło: Pojęcie prędkości: pomiary podczas zabaw ruchowych
(min. wyścigi w potrójnych spodniach).

Termin:

– 11.10.2018 szkoła w Niedźwiedziu

– 17.10.2018 szkoła w Koninie

– 18.10.2018 szkoła w Porębie Wielkiej

– 24.10.2018 szkoła w Podobinie

Pokaz z robotyki zorganizowane przez firmę NESTOR Tomasz Owsianka

  • Programowanie bez komputera czyli logiczne myślenie
  • Podstawy robotyki -algorytmika
  • Programowanie i sterowanie robotami: LEGO MINDSTORNS, Ozoboot
  • Robotyka w życiu codziennym

Termin:

– 19.10.2018 szkoła w Podobinie

– 16.10.2018 szkoła w Niedźwiedziu

– 31.01.2019 szkoła w Porębie Wielkiej

– 12.03.2019 szkoła w Koninie