Założenia projektu

Cel projektu:

Rozwijanie kluczowych kompetencji z zakresu matematyki i informatyki u uczniów, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów oraz nabycie i/lub podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz TIK i/lub nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki metodą eksperymentu u nauczycieli.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • podniesiemy kompetencje kluczowe Twojego dziecka z zakresu matematyki i programowania,
 • zajęcia z robotyki z wykorzystaniem robotów zaplanowano zakup 20 robotów
 • pobudzimy w nim motywację do eksperymentowania i twórczego działania,
 • pokażemy, że matematyka wcale nie musi być nudna, a programowanie nie jest trudne
 • dofinansujemy rozwój naukowy Twojego dziecka poprzez stypendium 150 uczniów objętych wsparciem,
 • nauczymy je pracy grupowej i odpowiedzialności za zespół
 • zabierzemy je do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie odkryje pasjonująca stronę nauki 480 dzieci
 • zabierzemy je na uczelnię oraz do firmy programistycznej gdzie pozna codzienny dzień programistów

Zaplanowaliśmy w projekcie:

 • zajęcia z matematyki i programowania,
 • wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i firm programistycznych,
 • Gminną ligę mistrzów
 • pokazy/warsztaty edukacyjne dla uczniów organizowane prowadzone przez specjalistów
 • fundusz stypendialny
 • zakup 137 laptopów dla szkół Podstawowych z gminy Niedźwiedź
 • zakup 20 robotów do nauki programowania